Chính sách bảo mật (Privacy Policy)

Xin lưu ý rằng Valiant Advocates không phải là một công ty luật hoặc dịch vụ giới thiệu luật sư. Do đó, Valiant Advocates không đưa ra lời khuyên, khuyến nghị, hòa giải hoặc cố vấn pháp lý nào liên quan đến bất kỳ Vấn đề pháp lý nào, trong bất kỳ trường hợp nào, và chúng tôi không làm gì cũng như không có yếu tố nào của Ưu đãi trang web, nên được hiểu như vậy. Bất kỳ việc sử dụng nào đối với Ưu đãi trang web của bạn, bao gồm thông tin do bạn gửi cho Công ty, đều không nhằm mục đích và sẽ không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng giữa bạn và Công ty hoặc bất kỳ Chuyên gia pháp lý bên thứ ba nào.

TỔNG QUAN
Chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách quyền riêng tư”) dưới đây được áp dụng cho trang web https://www.valiantadvocates.com/, một tên miền (“Trang web”) được gọi là “hoặc” “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”. ”).

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn chấp nhận các thông lệ được mô tả trong Tuyên bố này (bao gồm cả Chính sách cookie có sẵn trên trang web này). Nếu bạn không đồng ý với Tuyên bố này hoặc Chính sách cookie, vui lòng không sử dụng trang web này. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Tuyên bố này hoặc Chính sách cookie bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ được đăng trong Tuyên bố này hoặc Chính sách Cookie và những thay đổi quan trọng nói chung sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin được thu thập trên cơ sở về sau. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Tuyên bố này và Chính sách cookie để đảm bảo rằng bạn biết về mọi thay đổi và cách thông tin của bạn có thể được sử dụng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc không thấy mối quan tâm của bạn được giải quyết ở đây, vui lòng liên hệ với [email protected].

THÔNG TIN NÀO VỀ TÔI ĐƯỢC THU THẬP VÀ LƯU TRỮ?
Một trong những nguyên tắc cơ bản mà chúng tôi đã cố gắng tuân theo khi thiết kế Trang web là chúng tôi chỉ yêu cầu thông tin chúng tôi cần để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu. Do đó, thông tin chúng tôi thu thập và lưu trữ hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào cách bạn chọn sử dụng Trang web và các dịch vụ liên quan của Trang web.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG & LƯU TRỮ THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?
Trừ khi được tiết lộ trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin về các lượt truy cập cá nhân của bạn vào Trang web hoặc Thông tin cá nhân của bạn được thu thập trực tuyến cho bất kỳ công ty nào không liên kết với chúng tôi. Nếu chúng tôi đề xuất cho phép sử dụng Thông tin cá nhân của bạn, bạn sẽ có cơ hội từ chối liên hệ đó.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Thông tin cá nhân đề cập đến thông tin cho phép chúng tôi biết chi tiết cụ thể về bạn là ai. Thông tin cá nhân được yêu cầu khi bạn đặt dịch vụ, đăng ký tài khoản và gửi phản hồi cho chúng tôi. Ví dụ: thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn. Những thông tin như vậy có thể được lưu giữ trên cơ sở dữ liệu quản trị và liên hệ của chúng tôi vì công việc chúng tôi đã thực hiện với bạn hoặc hiện đang tham gia, hoặc vì chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm đến việc nhận tài liệu từ chúng tôi về hoạt động kinh doanh, sản phẩm, chương trình và dịch vụ của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn một cách hiệu quả, cải thiện trang web của chúng tôi và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn và nhắm mục tiêu các mục quan tâm mà chúng tôi có thể gửi cho bạn.

Thông tin không thể nhận dạng cá nhân đề cập đến thông tin chỉ mang tính chất thống kê và bản thân thông tin đó không cho phép xác định một cá nhân hoặc tổ chức cụ thể và điều này phụ thuộc vào việc bạn truy cập trang web. Ví dụ: thông tin này có thể bao gồm tên miền mà bạn truy cập internet, ngày giờ bạn truy cập trang web và địa chỉ internet của trang web mà bạn đã liên kết trực tiếp đến trang web. Thông tin này được sử dụng ở dạng tổng hợp để làm cho trang web trở nên hữu ích và hấp dẫn hơn đối với người dùng

Dịch vụ pháp lý
Valiant Advocates là công cụ tạo khách hàng tiềm năng cho quảng cáo và tiếp thị. Dịch vụ của chúng tôi chỉ là hành chính. Bạn chưa được phê duyệt trước, đủ điều kiện trước hoặc bất kỳ khái niệm tương tự nào bằng cách gửi biểu mẫu yêu cầu cho chúng tôi. Bạn có thể phải hoàn thành một đơn đăng ký riêng hoặc trả lời các câu hỏi bổ sung với Nhà cung cấp. Valiant Advocates được các nhà cung cấp trả phí tạo khách hàng tiềm năng tiếp thị cho các quyền quảng cáo địa lý độc quyền.

Chúng tôi khuyên bạn nên dựa vào phán đoán của chính mình để quyết định dịch vụ pháp lý, điều khoản và Nhà cung cấp nào phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Các Nhà cung cấp của chúng tôi tự chịu trách nhiệm về các dịch vụ của mình đối với bạn và bạn đồng ý rằng Valiant Advocates sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí nào thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ đó. Bạn hiểu rằng Nhà cung cấp có thể giữ thông tin yêu cầu của bạn và bất kỳ thông tin nào khác do Valiant Advocates cung cấp hoặc họ nhận được trong quá trình xử lý yêu cầu của bạn, cho dù bạn có đủ điều kiện với họ hay không hoặc bạn có thỏa thuận với họ hay không. Bạn đồng ý thông báo trực tiếp cho bất kỳ Nhà cung cấp cụ thể nào nếu bạn không còn muốn nhận thông tin liên lạc từ họ (điện thoại, email, văn bản hoặc fax).

Các dịch vụ và Nhà cung cấp của Valiant Advocates chỉ có thể được cung cấp cho cư dân hoặc được bảo đảm bằng bất động sản ở các tiểu bang nơi Nhà cung cấp được cấp phép hoặc ủy quyền. Các nhà cung cấp không cố gắng tìm kiếm khách hàng bên ngoài các tiểu bang được ủy quyền của họ và cung cấp sản phẩm của họ trên Trang web. Nhà cung cấp của Valiant Advocates bảo lưu rõ ràng quyền ngừng, đình chỉ hoặc chấm dứt việc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào ở bất kỳ trạng thái cụ thể nào thông qua Trang web vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Valiant Advocates không đảm bảo việc chấp nhận bất kỳ chương trình cụ thể nào hoặc các điều khoản hoặc điều kiện cụ thể với bất kỳ Nhà cung cấp nào; các tiêu chuẩn phê duyệt được thiết lập và duy trì bởi các Nhà cung cấp riêng lẻ. Valiant Advocates không đảm bảo rằng các điều khoản được cung cấp và cung cấp bởi Nhà cung cấp là các điều khoản tốt nhất hiện có trên thị trường. Ưu đãi của Nhà cung cấp có thể tùy thuộc vào điều kiện thị trường, sự chấp thuận và tiêu chuẩn. Các khoản phí do Nhà cung cấp thực tế cung cấp có thể thấp hơn hoặc cao hơn tùy thuộc vào quyết định của Nhà cung cấp. Bạn có thể không phù hợp với Nhà cung cấp.

Để giúp chính phủ chống lại hành vi trộm cắp danh tính, tài trợ cho các hoạt động khủng bố và rửa tiền, đồng thời giúp xác minh danh tính của bạn, Nhà cung cấp có thể thu thập, xác minh và ghi lại thông tin nhận dạng từng người mở tài khoản với chúng tôi và họ. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể hỏi tên, Số an sinh xã hội, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh và các thông tin quan trọng khác bao gồm, nhưng không giới hạn ở thông tin nhận được từ hồ sơ tín dụng của bạn, sẽ cho phép họ nhận dạng chính xác bạn. Trong quá trình đăng ký của Nhà cung cấp, họ cũng có thể yêu cầu xem bằng lái xe của bạn hoặc tài liệu nhận dạng khác để xác định chính xác hơn về bạn.

BÁNH QUY
Chúng tôi sử dụng “cookie” và các công nghệ web khác để thu thập thông tin và hỗ trợ các tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi. “Cookies” cung cấp cho chúng tôi thông tin về cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi – họ truy cập trang nào theo thứ tự nào, họ sử dụng liên kết nào và thời gian họ ở lại trên mỗi trang

Những “cookie” này được sử dụng để:

Phân tích và nâng cao hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi;
Hỗ trợ và nâng cao các tính năng và chức năng của các trang web của chúng tôi – cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi bạn sử dụng các trang web của chúng tôi.
Thông tin chúng tôi thu thập bằng các công nghệ web này không nhận dạng cá nhân bạn.

Nếu bạn không muốn nhận cookie, bạn có thể đặt trình duyệt của mình từ chối cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được đặt trên máy tính của bạn. Bạn cũng có thể xóa cookie của chúng tôi ngay khi bạn rời khỏi một trang web.

Các trang web của chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm cả Google, sử dụng cookie để hiển thị quảng cáo của chúng tôi dựa trên các lượt truy cập trước đó của người dùng vào trang web của chúng tôi. Các quảng cáo này có thể chứa các tập tin cookie. Mặc dù chúng tôi sử dụng cookie trong các phần khác của Trang web của mình, nhưng cookie nhận được với quảng cáo biểu ngữ được công ty quảng cáo của chúng tôi thu thập và chúng tôi không có quyền truy cập vào thông tin này. Để biết thêm thông tin về thực tiễn bảo mật của nhà cung cấp quảng cáo của chúng tôi, vui lòng truy cập https://www.google.com/privacypolicy.html

Người dùng có thể từ chối sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập trang chọn không tham gia quảng cáo của Google.

QUYỀN RIÊNG TƯ TRẺ EM
Trang web của chúng tôi không hướng đến hoặc nhắm mục tiêu đến trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không sử dụng Trang web của mình để cố ý thu thập Thông tin cá nhân từ hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, đừng cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Thông tin Cá nhân nào. Nếu chúng tôi biết rằng ai đó dưới 13 tuổi đã cung cấp Thông tin cá nhân thông qua một trong các trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để xóa Thông tin cá nhân đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

SỬA ĐỔI
Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản dịch vụ này cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các điều khoản dịch vụ này.

YÊU CẦU
Để thực hiện quyền riêng tư của bạn:

  1. Để biết thông tin cá nhân nào được thu thập về bạn thông qua trang web này;
  2. Để truy cập bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập về bạn;
  3. Việc trả lại bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập thông qua trang web này;
  4. Việc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập về bạn thông qua trang web này

Liên hệ với những người ủng hộ Valiant tại [email protected].

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật của Google, vui lòng truy cập https://policies.google.com/privacy?hl=vi.

Valiant Advocates được thành lập vào năm 2021 để thông báo và bảo vệ quyền của những người bị ảnh hưởng bởi tai nạn hoặc thương tích cá nhân.

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng

Thông báo pháp lý: Valiant Advocates không phải là công ty luật, dịch vụ giới thiệu luật sư, không cung cấp dịch vụ pháp lý trả trước hoặc tư vấn pháp lý qua điện thoại hoặc qua trang web này. Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ so khớp miễn phí và việc xem xét yêu cầu bồi thường do luật sư bên thứ ba thực hiện. Chúng tôi không xác nhận hoặc giới thiệu bất kỳ luật sư hoặc công ty luật nào trả tiền để tham gia vào quảng cáo/trang web này. Bằng cách liên hệ với chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ kết nối của chúng tôi, bạn không hình thành mối quan hệ luật sư-khách hàng và bạn không có nghĩa vụ phải thuê hoặc thuê luật sư mà chúng tôi kết nối với bạn hoặc người liên hệ với bạn. dịch vụ của chúng tôi có thể không có sẵn ở tất cả các nước.

© 2023 Valiant Advocates. Đã đăng ký bản quyền.

Get a FREE Evaluation

DISCLAIMER: Valiant Advocates is not a law firm, lawyer referral service, does not offer prepaid legal services or provide legal advice. Our company provides a free matching service and claim reviews are performed by a third party attorney. We do not endorse or recommend any lawyer or law firm who pays to participate in this advertisement/website. By filling out our free consultation form, you’re not forming an attorney-client relationship and you are under no obligation to retain or hire the attorney that contacts you. Our services may not be available in all states.